Loading...

Як пов’язані алергічні захворювання шкіри із кишковою мікробіотою?

 

За останні роки були знайдені численні зв’язки між дисбалансом кишкової мікробіоти у людей та тварин та різними захворюваннями. Нещодавно досліджено вплив складу кишкової мікробіоти на розвиток алергічних захворювань шкіри

Як відомо, кількість мікроорганізмів, які мешкають в травному тракті людини в 10-100 разів перевищує кількість клітин, з яких складається її тіло, та тонко збалансована екосистема , яку вони утворюють, може змінюватися під впливом харчового раціону або лікарських засобів. Епідеміологічні дослідження демонструють зв’язок між змінами складу мікробіоти та розвитком алергічних хвороб, зокрема екземи, на ділянках тіла, віддалених від кишечника. Проте пояснення цього феномену поки не надавалося.

Група вчених на базі Міжнародного центру досліджень інфекційних хвороб (CIRI, Ліон, Франція) вивчала* мишей, позбавлених гена мітохондріального антивірусного сигнального білка MAVS, який відіграє ключову роль у виявленні вірусів імунною системою. Вони помітили в піддослідних гризунів зміну кишкової мікробіоти, а також тяжкі алергічні прояви на шкірі. Щоб довести зв’язок між цими феноменами, вчені перенесли змінену мікробі оту мишей, позбавлених MAVS, у кишечник нормальних тварин. В останніх досить швидко розвинулися шкірні симптоми алергічних реакції.

Згодом, дослідники виявили, що зміни кишкової мікрофлори призводили в тварин до збільшення проникності кишкової стінки, що дозволяло деяким кишковим бактеріям мігрувати в селезінку та лімфатичні вузли та посилювати тяжкість проявів алергії.

Дослідження свідчить про неочікувану роль антивірусного білка MAVS у підтриманні балансу кишкової мікрофлори. Доведений зв’язок між змінами в складі кишкової мікрофлори та посиленням алергічних реакцій на шкірі пропонує нові підходи до лікування алергічних захворювань. Можливо, вплив на мікробіоту дозволить вже в найближчому майбутньому підвищити ефективність традиційних методів лікування алергічних хвороб.

* Plantamura E., Dzutsev A., Chamaillard M. et al. MAVS deficiency induces gut dysbiotic microbiota conferring a proallergic phenotype // Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115(41): 10404-10409. DOI: 10.1073/pnas.1722372115